Brenna  |  Cieszyn  |  Chybie  |  Dębowiec  |  Goleszów   |  Hażlach  |  Istebna  Skoczów   |   Strumień   |   Ustroń  |   Wisła   | Zebrzydowice  
 

  ZS w Zebrzydowicach   ZS w Kaczycach SP Marklowice Górne  SP Kończyce Małe    OSP Kończce Małe    Zamek Kończce Małe
UGKS Sokół   Wiadomości znad Piotrówki  Policja   MZK    PKP   PKS Cieszyn   PUP Cieszyn   Parafia PWNMP   Portal OX
 
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach    Gminne Centrum Informacji w Zebrzydowicach  Strona Urzędu Gminy w Zebrzydowicach
 
 

  MENU

Informacje

Statut

Aktualne Badania wody

Aktualna cena wody

aktualna cena ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

ciekawostki

Praca

Formularze dokumentów

Przetargi

Zapytania do przetargów

Awarie/utrudnienia

 
 

  Kontakt

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Zebrzydowicach

ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 Zebrzydowice

tel: 4693654
tel:
4693525
 

  BIP Gminy Zebrzydowice 

  UstawaUSTAWA
z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858)
pobierz (format pdf)

 


Wodociągi i kanalizacja w liczbach
Łączna długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami to ok.182,4 km. Do sieci wodociągowej podłączonych jest 2086 budynków. Średnie zużycie wody na terenie Gminy ok.19000 m3 miesięcznie.
Długość czynnej sieci sanitarnej wraz z podłączeniami ok.79,5 km. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 1336 budynków. Za pomocą tej sieci odprowadzanych jest średnio ok 16500 m3 ścieków miesięcznie do 2 oczyszczalni na terenie Gminy. Z usług w zakresie odprowadzania ścieków poprzez w/w sieć korzysta obecnie ok. 70% mieszkańców.

 

 GZWiK  (26.06.2016) -   O G Ł O S Z E N I E

Uwaga mieszkańcy Kaczyc! 

W dniu 26.06 2016r.(niedziela) w godzinach 8-15 z powodu awarii zestawu hydroforowego nastąpi przerwa w dostawie wody. Przepraszamy za nieudogodnienia.
 

 GZWiK  (23.06.2016) -   O G Ł O S Z E N I E

Lato 2016
Informacja dla mieszkańców gminy Zebrzydowice


Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,
że w okresie panujących upałów i suszy w najwyżej położonych terenach Gminy Zebrzydowice mogą wystąpić spadki ciśnienia w sieci wodociągowej spowodowane dużymi chwilowymi rozbiorami wody.
Prosimy o racjonalne korzystanie z wody.


Przepraszamy za ewentualne niedogodności.
  

 GZWiK  (17.06.2016) -   O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E


Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,  że w dniu 20.06.2016r. / poniedziałek / w godz. 8 00 – 17 00 nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ulic G. Mocinka i Stalmacha w Kaczycach. Utrudnienia spowodowane będą koniecznością wykonania prac przełączeniowych na sieci wodociągowej.

Za nieudogodnienia przepraszamy.

 GZWiK  (10.06.2016) -   O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 15.06.2016r. / środa / w godz. 8 00 – 17 00 nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ulicy Sobieskiego boczna w Kaczycach. Utrudnienia spowodowane będą koniecznością wykonania prac przełączeniowych na sieci wodociągowej.

Za nieudogodnienia przepraszamy.

 GZWiK  (09.06.2016) -   UWAGA!

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,
że w dniu 09.06.2016r. / czwartek / w godz. 8 00 – 17 00 nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ulic Słoneczna i Pogodna w Kaczycach. Utrudnienia spowodowane będą koniecznością wykonania prac na sieci wodociągowej.

Za nieudogodnienia przepraszamy.

 GZWiK  (09.06.2016) -   UWAGA!

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,
że w dniu 09.06.2016r. / czwartek / w godz. 10 00 – 14 00 nastąpi przerwa
w dostawie wody w rejonie ulic Jutrzenki, Przedwiośnie, Pochyła
w Zebrzydowicach
. Utrudnienia spowodowane będą koniecznością wykonania prac na sieci wodociągowej.

Za nieudogodnienia przepraszamy.
 

 GZWiK  (30.05.2016) - OGŁOSZENIE


O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 01.06.2016r. / środa / w godz. 8 00 – 20 00 nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ulic Ludowa, Harcerska, Mała, Spokojna, Jabłoni, Pocztowa w Kaczycach. Utrudnienia spowodowane będą koniecznością wykonania prac na sieci wodociągowej.

Za nieudogodnienia przepraszamy.

 GZWiK  (27.05.2016) - OGŁOSZENIE


O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 30.05.2016r. / poniedziałek / w godz. 8 00 – 18 00 nastąpi przerwa

w dostawie wody w rejonie ulic Stalmacha i Morcinka w Kaczycach. Utrudnienia spowodowane będą koniecznością wykonania prac na sieci wodociągowej.

Za nieudogodnienia przepraszamy.

 GZWiK  (23.05.2016) - OGŁOSZENIE


O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 24.05.2016r. / wtorek / w godz. 8 00 – 18 00 nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ulicy Ogrodniczej w Kaczycach. Utrudnienia spowodowane będą koniecznością wykonania prac na sieci wodociągowej. Za nieudogodnienia przepraszamy.

 

 GZWiK  (20.02.2016) - AWARIA !

Uwaga mieszkańcy Zebrzydowic !
W dniu 20.02.2016 r. z powodu awarii przy ul. Orzeszkowej nastąpiła przerwa w dostawie wody w rejonie Zebrzydowice Centrum. Planowane usunięcie awarii około godz 17:00

Uwaga mieszkańcy Kaczyc!

W związku z awarią dnia 20.02.2016r od godz. 9.00 do ok. godziny 15.00 mogą występować niedobory ciśnienia oraz przerwy w dostawie wody.

 Przepraszamy za utrudnienia.

 

 GZWiK  (17.02.2016) - AWARIA!

Uwaga mieszkańcy Zebrzydowic!
W dniu 17.02.2016r. z powodu awarii nastąpiła przerwa w dostawie wody w Zebrzydowicach

 GZWiK  (07.12.2015) - Uwaga awaria


Uwaga mieszkańcy Marklowic Górnych!

W dniu 07.12.2015r. od godz 15.00 do godz. 18.00 z powodu awarii nastąpi przerwa w dostawie wody przy ulicach: Dębowa od numeru 3 do 25 oraz Bernarda Adameckiego.

 

 GZWiK  (02.12.2015) - Awaria

Uwaga mieszkańcy Kończyc Małych

W dniu 02.12.2015r. z powodu awarii
od godz. 12.00 do 16.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ulicach:
 Hiacyntowa, Ks. Marekwicy, Świtezianki, Jagiellońska numery 34-58
oraz Zagrodowa do numeru 7

. Przepraszamy za utrudnienia.

 GZWiK  (01.12.2015) - Awaria

Uwaga mieszkańcy Kończyc Małych w dniu 01.12.2015r.z powodu awarii
od godz. 15.00 do 18.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ulicach: Hiacyntowa, Ks. Marekwicy, Świtezianki, Jagiellońska numery 34-58 oraz Zagrodowa do numeru 7

. Przepraszamy za utrudnienia.
 

 GZWiK 09.11.2015) - UWAGA AWARIA!

Uwaga mieszkańcy Marklowic Górnych!

W związku z awarią dnia 09.11.2015r od godz. 19.00 (poniedziałek) do dnia 10.11.2015r (wtorek) do ok. godziny 14.00 przy ulicy Adama Mickiewicza oraz części ul. Ustronnej (przed torami kolejowymi) nastąpi przerwa w dostawie wody. Przepraszamy za utrudnienia.

 

 GZWiK (08.10.2015) - Uwaga  AWARIA

 Uwaga mieszkańcy!

W związku z awarią, w okolicy ulicy Orzeszkowej w Zebrzydowicach nastąpi przerwa w dostawie wody do ok. godziny 17:00
za utrudnienia przepraszamy!

 

 


Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne powinien utrzymywać odbiorca usług

Próba narzucenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu finansowej odpowiedzialności za utrzymanie wszystkich przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa.

Zgodnie z art. 5 ust 2 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej ustawy), jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie. ►►► więcej

 


Archiwum >>>[Rok 2007] >>>[Rok 2008] >>>[Rok 2009] >>>[Rok 2010]>>>[Rok 2011] >>>[Rok 2012] >>>[Rok 2013] [Rok 2014] [Rok 2015]
 

 
         

strona zaprojektowana i wykonana przez: Przemysław Lose  crasher1977@o2.pl 
Copyright © 2007 Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji. All rights reserved.
Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji 
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie odpowiada

 odwiedziło nas:  internautów