Brenna  |  Cieszyn  |  Chybie  |  Dębowiec  |  Goleszów   |  Hażlach  |  Istebna  Skoczów   |   Strumień   |   Ustroń  |   Wisła   | Zebrzydowice  
 

  ZS w Zebrzydowicach   ZS w Kaczycach SP Marklowice Górne  SP Kończyce Małe    OSP Kończce Małe    Zamek Kończce Małe
UGKS Sokół   Wiadomości znad Piotrówki  Policja   MZK    PKP   PKS Cieszyn   PUP Cieszyn   Parafia PWNMP   Portal OX
 
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach    Gminne Centrum Informacji w Zebrzydowicach  Strona Urzędu Gminy w Zebrzydowicach
 
 

  MENU

Informacje

Statut

Aktualne Badania wody

Aktualna cena wody

aktualna cena ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

ciekawostki

Praca

Formularze dokumentów

Przetargi

Zapytania do przetargów

Awarie/utrudnienia

E-faktura

 
 

  Kontakt

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Zebrzydowicach

ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 Zebrzydowice

tel: 4693654
tel:
4693525
 

  BIP Gminy Zebrzydowice 

  UstawaUSTAWA
z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858)
pobierz (format pdf)

 


Wodociągi i kanalizacja w liczbach
Łączna długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami to ok.182,4 km. Do sieci wodociągowej podłączonych jest 2086 budynków. Średnie zużycie wody na terenie Gminy ok.19000 m3 miesięcznie.
Długość czynnej sieci sanitarnej wraz z podłączeniami ok.79,5 km. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 1336 budynków. Za pomocą tej sieci odprowadzanych jest średnio ok 16500 m3 ścieków miesięcznie do 2 oczyszczalni na terenie Gminy. Z usług w zakresie odprowadzania ścieków poprzez w/w sieć korzysta obecnie ok. 70% mieszkańców.

  Inne


Interpretacja przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017. wydanej w sprawie III SZP2/16

Pobierz dokument>>>


 

Witamy!

Witamy na stronie internetowej
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Zebrzydowicach.

Pragniemy za pośrednictwem naszej strony www przedstawić Nasz Zakład, jak również ułatwić kontakt z Nami. Na stronie znajdą państwo wszelkie aktualne informacje związane z naszą działalnością. 
GZWiK jest czynne:
poniedziałek, wtorek, środa,  od godz. 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 17.00, piątek 7.30 - 14.00
telefony:  tel: 4693654; 4693525
Całodobowe zgłaszanie awarii pod numerem telefonu 994
dla dzwoniących z tel komórkowych: 324694595
e-mail: gzwik@zebrzydowice.pl


 
Dyrektorem GZWiK jest: Ewa Suchecka


 

 GZWiK  (06.10.2017) -AWARIA!

OGŁOSZENIE

Informujemy, że w związku z awarią sieci wodociągowej w rejonie RSP w Kończycach Małych (Karolinka – strona lewa i prawa) nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 06 listopada 2017r. do godz. 17:00.

O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco.

 

 GZWiK  (02.10.2017) -GZWiK - OFERTA PRACY


OFERTA PRACY

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że przyjmie do pracy pracownika na stanowisko:

operator urządzeń wodno-kanalizacyjnych

 • praca w systemie zmianowym

 • termin rozpoczęcia pracy od 01 listopada 2017r.


Wymagania:
 

 • wykształcenie minimum zawodowe o kierunku elektrycznym lub pokrewne,

 • umiejętność obsługi komputera

 • prawo jazdy kategorii „B”

 • dyspozycyjność

 • mile widziane uprawnienia SEP do 1 kV oraz obsługa urządzeń pompowych


Termin składania podań do dnia 13 października 2017r.

Podania wraz z CV można składać osobiście w dziale Kadr GZWiK (II piętro budynku Urzędu Gminy) lub przesłać pocztą na adres :
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
43-410 Zebrzydowice
ul. ks.A.Janusza 6


Dyrektor GZWiK
mgr inż. EWA SUCHECKA

 GZWiK  (25.09.2017) -GZWiK - OFERTA PRACY


OFERTA PRACY


Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że przyjmie do pracy pracownika na stanowisko : elektromonter, na czas zastępstwa. 
Wymagania: wykształcenie minimum zawodowe o kierunku elektrycznym lub pokrewne,

 • uprawnienia SEP

 • umiejętność obsługi komputera

 • prawo jazdy kategorii „B”

 • dyspozycyjność

Czas rozpoczęcia pracy od 1 listopada 2017r.
Termin składania podań do dnia 13 października 2017r.

Podania wraz z CV można składać osobiście w dziale Kadr GZWiK (II piętro budynku Urzędu Gminy) lub przesłać pocztą na adres :

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
43-410 Zebrzydowice
ul. ks. A. Janusza 6


Dyrektor GZWiK
mgr inż. EWA SUCHECKA

 

 GZWiK  (22.09.2017) -GZWiK - Ogłoszenie
 O G Ł O S Z E N I E


Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,
że w dniach od

25.09.2017r. / poniedziałek / od godz: 7 00
do dnia 28.09.2017 / czwartek / do godz. 20 00

z powodu planowanych prac modernizacyjnych sieci wodociągowej mogą wystąpić spadki ciśnienia oraz przerwy w dostawie wody
w rejonie ulic Bławatkowa, Brzoskwiniowa, Folwarczna, Jaśminowa, Jarzębinowa, Korczaka, Myśliwska, Staropolska, Wiejska, Wiśniowa w Kończycach Małych.

Za nieudogodnienia przepraszamy.

 

 GZWiK  (15.09.2017) -GZWiK -AWARIA!
 

Uwaga mieszkańcy Zebrzydowic i Marklowic Górnych!
W dniu 15.09.2017 r. z powodu awarii przy ul. Słowackiego nastąpiła przerwa w dostawie wody w Zebrzydowicach w rejonie ulic: Asnyka, Gajowa, Słowackiego, Słowicza, Poziomkowa, Nowy Dwór oraz w Marklowicach Górnych.
W czasie usuwania awarii mogą wystąpić niedobory ciśnienia.
Planowane usunięcie awarii około godz 18:00

 

 GZWiK  (13.09.2017) -GZWiK - E-faktura

Podążając z „duchem czasu” oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów planujemy wdrożenie elektronicznego obiegu faktur.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami na e-fakturach muszą znaleźć się dane identyczne jak na tradycyjnej papierowej wersji. Co więcej - elektroniczny odpowiednik papierowej faktury nie różni się od tradycyjnej również pod względem terminów wystawienia czy prawa do odliczenia podatku VAT.

Korzyści wynikające z wdrożenia e-faktur dla klienta jak i GZWiK są oczywiste. Szybkość dostarczenia dokumentu, oszczędność czasu, możliwość wglądu do e-faktury.

System e-faktury może przynieść spore oszczędności. W ten sposób ograniczone zostają wydatki związane z wystawianiem i przesyłaniem dokumentów tradycyjną drogą (zakup papieru, kopert, usług pocztowych, tonerów do drukarek).

Stosowanie e-faktur to rozwiązanie przyjazne także dla środowiska. Rezygnacja z tradycyjnych faktur pozwala na ochronę środowiska naturalnego i oszczędzanie jego zasobów.

Zachęcamy więc mieszkańców korzystających z naszych usług do skorzystania z systemu e-faktur.

W tym celu należy dostarczyć do biura obsługi klienta wypełniony wniosek e-faktura. Wzór wniosku znajduje się na stronie GZWiK w zakładce formularze dokumentów.

Jednocześnie informujemy, że klienci, którzy nie chcą skorzystać z elektronicznej wersji faktur będą przez nas obsługiwani w dotychczasowej formie.

 

 GZWiK  (29.08.2017) -GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Dostawa agregatu prądotwórczego na przyczepie"

Zebrzydowice, dnia 29.08.2017 r.

GZWiK – P 01/2017

OGŁOSZENIE

o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn. "Dostawa agregatu prądotwórczego na przyczepie"

W dniu 29.08.2017 r udzielono zamówienia na w/w zadanie firmie:

  SUMERA MOTOR Sp. J.
Andrychów ul. Krakowska 5

Wartość umowy – 42.804,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 8.004,00 zł

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

 

 GZWiK  (25.08.2017) - GZWiK - Uwaga awaria


Uwaga mieszkańcy Zebrzydowic !
W dniu 25.08.2017 r. z powodu awarii przy ul. Asnyka nastąpiła przerwa w dostawie wody w Zebrzydowicach w rejonie ulic Skotnicka, Astrów, Gożdzikowa oraz Okrężna

Planowane usunięcie awarii około godz 14:00

 

 GZWiK  (24.08.2017) - GZWiK - Uwaga awaria


Uwaga mieszkańcy Zebrzydowic! Dnia 24.08.2017r.w godzinach 15-18 w Sołectwie Zebrzydowice Dolne szczególnie w rejonie ulicy Akacjowej, Wałowej oraz Nowy Dwór z powodu awarii nastąpi przerwa w dostawie wody.

 

 GZWiK  (17.08.2017) - GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Dostawa agregatu prądotwórczego na przyczepie"


 

Zebrzydowice, dnia  17.08.2017  r.

GZWiK - P 01/2017

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

      Dyrektor GZWiK w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku postępowania na realizację zadania pn. "Dostawa agregatu prądotwórczego na przyczepie" wybrano ofertę firmy:

  SUMERA MOTOR Sp. J.
Andrychów ul. Krakowska 5

Cena oferty - 42.804,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 8.004,00 zł
Udzielona gwarancja - 60 miesięcy

Kryterium oceny ofert
- cena 90 %
- udzielona gwarancja 10 %

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

Oferta nr 1.  SUMERA MOTOR Sp. J.
Andrychów ul. Krakowska 5 - przyznana łączna punktacja - 100 pkt / 90 pkt+10 pkt /  
Oferta nr 2.  PEZAL Produkt Line Sp. z o.o.
Gdańsk ul. Miałki Szlak 52- przyznana łączna punktacja- 62,74pkt /56,74 pkt + 6 pkt/
Oferta nr 3.  PPH GAPPA Marek Cichoń
Pierzchnica ul. Błońska 52 - oferta odrzucona /oferowana świeca niezgodna z zapisem SIWZ /  
  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

 GZWiK  (16.08.2017) - Protokół otwarcia ofert „Dostawa agregatu prądotwórczego na przyczepie”

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT
w dniu 16.08.2017 r

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne o wartości zamówienia poniżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. „Dostawa agregatu prądotwórczego na przyczepie"

Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 35.000,00 zł na sfinansowanie zamówienia.
Wykaz złożonych ofert:

Oferta nr 1. SUMERA MOTOR Sp. J. Andrychów ul. Krakowska 5
Cena oferty — 42.804,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 8.004,00 zł
Udzielona gwarancja — 60 miesięcy

Oferta nr 2. PEZAL Produkt Line Sp. z o.o. Gdańsk ul. Miałki Szlak 52
Cena oferty — 67.890,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 12.694,88 zł
Udzielona gwarancja - 36 miesięcy

Oferta nr 3. PPH GAPPA Marek Cichoń Pierzchnica ul. Blońska 52
Cena oferty — 39.545,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 7.394,60 zł
Udzielona gwarancja - 36 miesięcy
 

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

 GZWiK  (11.08.2017) - Odpowiedzi na zapytania do przetargu „Dostawa agregatu prądotwórczego na przyczepie”

 Zebrzydowice, dnia  11.08.2017 r.

GZWiK – P01/2017 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Dostawa agregatu prądotwórczego na przyczepie” 
------------------------------------------------------------------------------

 W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w postępowania udzielamy następujących odpowiedzi:

 Pytanie 1.

Proszę o potwierdzenie, że agregat prądotwórczy ma mieć co najmniej 18kVA/14,5 kW.

Odp.

Minimalna moc agregatu; moc czynna 14,1 kW; moc bierna 17,6 kVA

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie silnika o prędkości obrotowej 1500 obr/min o mocy dopasowanej do mocy agregatu? Zastosowanie silnika o prędkości obrotowej 3000 obr/min znacznie zawyża koszt realizacji zamówienia.

Odp.

Dla silnika typu diesla dopuszcza się zastosowanie prędkości obrotowej 1500 obr/min.

Pytanie 3.

Czy przyczepa specjalistyczna pod agregat ma być jednoosiowa czy dwuosiowa?

Odp.

Przyczepa specjalistyczna pod agregat ma być dwuosiowa.

Pytanie 4.

Wymagany przez Państwa poziom mocy akustycznej to 100dBA. Zgodnie z obowiązującym prawem / Dyrektywa dot. emisji hałasu przez urządzenia do pracy na zewnątrz nr 2000/14WE/ agregat o mocy ok 18-22kVA powinien posiadać moc akustyczna na poziomie LwA ok 96-97 dBA. W związku z powyższym czy podtrzymują Państwo wymaganie 100dBA?

Odp.

Agregat powinien posiadać moc akustyczną na poziomie LwA ~ 96-97 dBA.

Pytanie 5.

Czy agregat ma być przeznaczony do pracy na zewnątrz?

Odp.

Agregat ma być przeznaczony do pracy na zewnątrz.

 

Pytanie 6.

Jaka wymagana jest moc agregatu? Podają Państwo tylko prąd znamionowy 25,4A co odpowiada mocy znamionowej agregatu 17,6kVA/14,1 kW

Odp.

Moc agregatu; moc czynna 14,1 kW; moc bierna 17,6 kVA

 

Pytanie 7.

Czy dopuszczają Państwo dostawę agregatu z tzw suchym filtrem powietrza? Obecnie wszystkie nowoczesne silniki wysokoprężne są wyposażone w suchy filtr powietrza.

Odp.

Dopuszczamy dostawę agregatu wyposażonego z tzw suchym filtrem powietrza.

 

Pytanie 8.

Jakiej długości ma być wymagany przewód LgY 5 x 25 mm2 i czy ma być zakończony jakąś wtyczką/gniazdem? W agregacie wymagają Państwo gniazda 16A-400V, zainstalowanie gniazda 16A do wymaganego przewodu nie jest możliwe / za duży przekrój żył /

Odp.

Długość kabla stosowna do podłączenia trójfazowego gniazda zewnętrznego 32A umieszczonego na obudowie agregatu. Dodatkowo zgodnie z SIWZ wymagana jest zabudowa gniazda jednofazowego 16A.

 

Pytanie 9.

Dlaczego wymagają Państwo zabezpieczenie głównego 40A skoro agregat ma mieć prąd znamionowy 25,4A. Zabezpieczenie aby spełniają swoją rolę powinno być dostosowane do prądu znamionowego agregatu.

Odp.

Zabezpieczenie ma być dostosowane do mocy agregatu (25A lub 32 A).

 

Pytanie 10.

Ponieważ agregat będzie agregatem zainstalowanym na przyczepie czyli przewoźnym to zgodnie z obowiązującym prawem silnik w takim agregacie jeżeli ma moc powyżej 17kW /23 KM / powinien spełniać normę emisji spalin STAGE IIIA. Czy silnik ma spełniać powyższą normę?

Odp.

Jeżeli silnik zastosowany w agregacie będzie miał moc < 17 kW nie ma potrzeby spełniania normy emisji spalin STAGE IIIA, natomiast silnik będzie o mocy > 17 kW należy spełnić normę o której mowa.

 

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

  GZWiK - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Dostawa agregatu prądotwórczego na przyczepie"

Zebrzydowice, dnia  08.08.2017 r.

IR- postępowanie GZWiK 01/2017

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, 43 – 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0–32/ 4693654 fax /0–32/ 4693654 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 10.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Dostawa agregatu prądotwórczego na przyczepie

Termin związania z ofertą – 30 dni kalendarzowych.
Termin realizacji umowy – nie później niż do 30.09.2017 r
Każdy oferent określa własny termin dostawy.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej – www.gzwik.zebrzydowice.pl  lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.

Informacji o przedmiocie zamówienia udziela Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych  -  tel. 32/ 4755107, pokój nr 40.

Termin składania ofert – do dnia  16.08.2017  r.  do godz.  09:45 w GZWiK Zebrzydowice, pokój nr 42.

Otwarcie ofert nastąpi w  dniu  16.08.2017  r. o godz. 10:00   w  UG  Zebrzydowice -  pokój nr 38.

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

 GZWiK (07.08.2017)  INFORMACJA!

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniach od 11.08.2017 do 16.08.2017 włącznie, biuro oraz inkasenci GZWiK nie będą wystawiali faktur VAT za wodę i ścieki z powodu planowanej modyfikacji oprogramowania systemu rozliczeniowego.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

 GZWiK (04.08.2017)  INFORMACJA!

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje odbiorców, że dniu 04.08.2017 w związku z przerwami lub brakiem energii elektrycznej mogą wystąpić chwilowe spadki ciśnienia wody oraz czasowa przerwa w dostawie wody.
 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 GZWiK (01.08.2017) Zaktualizowano dział badania wody

Protokół z badań nr  SB/67881/07/2017
miejsce poboru:    SUW Kończyce Małe, ul. Staropolska - woda podziemna podawana do sieci

Pobierz

 

 

 GZWiK (07.07.2017)   Informacja

 

Uwaga mieszkańcy Zebrzydowic !

W dniu 07.07.2017 r. z powodu awarii przy ul. Orzeszkowej nastąpiła przerwa w dostawie wody w rejonie Zebrzydowice Centrum. Planowane usunięcie awarii około godz 17:00

 

 GZWiK (05.07.2017)   Informacja

 GZWiK (03.07.2017)  GZWiK - Informacja

W związku z przejściem na emeryturę z dniem 30 czerwca 2017 r. Pana Zdzisława Wiry - Dyrektora GZWiK w Zebrzydowicach informujemy, że od dnia 01 lipca 2017 r. funkcję Dyrektora GZWiK będzie pełniła Pani Ewa Suchecka.

 GZWiK (28.06.2017)  GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.06.2017 r. pod nr 101748 - 2017.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=cdc4eccf-8b88-4a3a-b45c-768088fd76a0&path=2017%5c06%5c20170628%5c101748_2017.html
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z BZP (POBIERZ)

 

 

 GZWiK (21.06.2017)  GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię"

Zebrzydowice, dnia  21.06.2017  r.

GZWiK-przetarg 03/2017

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

      Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez budowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię" wybrano ofertę firmy:

  REMONT-EX Sp. z o.o.
Rybnik ul. Larysza 11


Cena oferty - 1.475.922,56 zł w tym podatek VAT w wysokości 275.985,52 zł
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 60 miesięcy

Kryteria oceny ofert :
- cena - 60 %
- okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 40 %

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

Oferta nr 1.  REMONT-EX Sp. z o.o.
Rybnik ul. Larysza 11 - przyznana łączna punktacja - 100 pkt / 60,0 pkt + 40,0 pkt /  

 

  ZASTĘPCA DYREKTORA
GZWiK Zebrzydowice
inż. Krzysztof Kozak

 

 GZWiK (20.06.2017) Zaktualizowano dział badania wody

Protokół z badań nr  SB/49735/06/2017
miejsce poboru:   KSUW Zebrzydowice, ul. Rzeczna, woda mieszana podawana do sieci

Pobierz

 
Protokół z badań nr    SB/49733/06/2017
miejsce poboru:   Zespół Szkół Kaczyce, ul. Harcerska 13 - woda mieszana
 

Pobierz

 
Protokół z badań nr   SB/49731/06/2017 
miejsce poboru:  Oczyszczalnia Ścieków w Kończycach Małych, ul. Korczaka, ujęcie podziemne - woda uzdatniona
 

Pobierz

 

 

 GZWiK (12.06.2017)GZWiK -GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię" - UNIEWAŻNIENIE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.06.2017 r. pod nr 95858 - 2017.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=04fda860-ea23-4846-b246-ee25595f5ed8&path=2017%5c06%5c20170612%5c95828_2017.html
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - UNIEWAŻNIENIE - z BZP (POBIERZ)

 

 

 GZWiK (12.06.2017)GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię" - UNIEWAŻNIENIE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.06.2017 r. pod nr 95858 - 2017.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=278d334c-f12d-46f2-ba29-66e2557edc77&path=2017%5c06%5c20170612%5c95858_2017.html
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - UNIEWAŻNIENIE - z BZP (POBIERZ)

 

 

 GZWiK (08.06.2017) GZWiK - Protokół otwarcia ofert - "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię"

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT
w dniu 08.06.2017 r

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne o wartości zamówienia powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię"

Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 1.476.000,00 zł na sfinansowanie zamówienia.
Wykaz złożonych ofert:

Oferta nr 1.  REMONTEX-EX Sp. z o.o.
44-200 Rybnik ul. Larysza 11
Cena oferty - 1.475.922,56 zł w tym podatek VAT w wysokości 275.985,52 zł
Udzielona gwarancja i rękojmia - 5 lat
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 

 

 GZWiK (30.05.2017) GZWiK - Zawiadomienie

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach

Zawiadamia, że z dniem 01.07.2017r. obowiązywać będą nowe taryfy za wodę i ścieki


Od 1 lipca 2017r. do 30 czerwca 2018r. wynoszą:
* 4,80 zł brutto za 1 m3 wody
* 5,01 zł brutto za 1 m3 ścieków


Zmiana taryfy nastąpiła na podstawie Uchwały Rady Gminy Zebrzydowice
Nr XXVI/266/17 z dnia 25.05.2017r. i obowiązywać będą przez okres 1 roku na terenie Gminy Zebrzydowice
więcej informacji na stronie www.gzwik.zebrzydowice.pl
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie GZWiK Zebrzydowice

-----------------------------------------------------------------------

 

 GZWiK (22.05.2017) GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice przez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię

Dnia 22.05.2017 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice przez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię ".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.05.2017 r. pod nr 513768-N-2017.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem
https://bzp.uzp.gov.pl/In/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=23d1f76d-2c65-4536-b919-7295e761f70e

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się poniżej w załącznikach:

 • Ogłoszenie o zamówieniu z BZP (POBIERZ)
   
 • SIWZ z załącznikami (POBIERZ)

 

 GZWiK (09.05.2017)  Zaktualizowano dział badania wody

Protokół z badań nr  SB/37922/2017
miejsce poboru:   SUW Kończyce Małe, ul. Staffa "Karolinka". Woda podziemna podawana do sieci

Pobierz

 
Protokół z badań nr    SB/37921/2017
miejsce poboru:  Kończyce Małe, ul. Graniczna, hydrofornia - woda mieszana
 

Pobierz

 

 GZWiK  (27.04.2017)  GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię"

Zebrzydowice, dnia 27.04.2017 r.

GZWiK - przetarg 2/2017

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
--------------------------------------------------------------------------------

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię"

Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 pkt 1 ppkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira
 

 GZWiK  (11.04.2017)  Zaktualizowano dział badania wody

 
Protokół z badań nr  SB/27164/04/2017
miejsce poboru:   Przedszkole Kończyce Małe, ul. Jagiellońska 22, ujęcie podziemne
 

Pobierz

 
Protokół z badań nr    SB/26437/03/2017
miejsce poboru:  SUW Kończyce Małe, ul. Botaniczna - woda podziemna podawana do sieci
 

Pobierz

 
Protokół z badań nr   SB/26435/03/2017
miejsce poboru:   SUW Kończyce Małe, ul. Staropolska TOM, woda podziemna podawana do sieci.
 

Pobierz

 
Protokół z badań nr  SB/26432/03/2017
miejsce poboru:  Przedszkole Marklowice Górne, ul. Szkolna 28, ujęcie powierzchniowe
 

Pobierz

 

 

 GZWiK  (22.03.2017) GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię

Dnia 30.03.2017 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię ".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.03.2017 r. pod nr 54778 - 2017.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=43e541b3-1a6f-4633-bd5b-a1a8c7f4a8c1&path=2017%5c03%5c20170330%5c54778_2017.html

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się poniżej w załącznikach:

 • Ogłoszenie o zamówieniu z BZP (POBIERZ)
   
 • SIWZ z załącznikami (POBIERZ)

 

 GZWiK  (22.03.2017) -GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię"

Zebrzydowice, dnia 22.03.2017 r.

GZWiK - przetarg 1/2017

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
--------------------------------------------------------------------------------

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię"

Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 pkt 1 ppkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 

 GZWiK  (20.03.2017) - GZWiK - Protokół otwarcia ofert - "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię"

 

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT
w dniu 20.01.2017 r

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne o wartości zamówienia powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię"

Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 861.000,00 zł na sfinansowanie zamówienia.
Wykaz złożonych ofert:

Oferta nr 1.  REMONTEX-EX Sp. z o.o.
44-200 Rybnik ul. Larysza 11
Cena oferty - 1.390.306,40 zł w tym podatek VAT w wysokości 259.975,99 zł
Udzielona gwarancja i rękojmia - 5 lat
  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 GZWiK  (15.03.2017) - Odpowiedzi na zapytania do przetargu „Modernizacja systemu  zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę  SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię”

 Zebrzydowice, dnia  15.03.2017 r.

GZWiK – przetarg 01/2017 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja systemu  zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowęSUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię” 
------------------------------------------------------------------------------

 W związku z kolejnymi zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

 Pytanie 1.

Zgodnie z przedmiarem / poz. nr 32 i nr 33 / w zakres zadania wchodzą drzwi stalowe zewnętrzne. Prosimy Zamawiającego o podanie maksymalnego wymaganego współczynnika przenikania ciepła dla całych drzwi.

Odp.

Dla drzwi należy przyjąć maksymalną wartość współczynnika przenikania ciepła na poziomie 1,5 W/(m2K).

Pytanie 2.

Zgodnie z przedmiarem / poz. nr 38 / w zakres zadania wchodzą okna PCV. Prosimy zamawiającego o podanie maksymalnego wymaganego współczynnika przenikania ciepła dla całych okien.

Odp.

Dla okien należy przyjąć maksymalną wartość współczynnika przenikania ciepła na poziomie 1,1 W/(m2K).

Pytanie 3.

Zgodnie z przedmiarem / poz. 173 / w zakres zadania wchodzą drzwi aluminiowe D1, natomiast zgodnie z dokumentacją projektową / Magazyn Podchlorynu Zebrzydowice Rzeczna, zestawienie ślusarki, rysunek nr A05 / należy zastosować drzwi stalowe. Prosimy zamawiającego o jednoznaczne określenie z jakiego materiału powinny być wykonane drzwi oraz o podanie maksymalnego wymaganego współczynnika przenikania ciepła dla całych drzwi.

Odp.

Należy przyjąć drzwi stalowe o maksymalnej wartość współczynnika przenikania ciepła na poziomie 1,5 W/(m2K).

Pytanie 4.

Zgodnie z dokumentacją projektową / Magazyn Podchlorynu Zebrzydowice Rzeczna, zestawienie ślusarki, rysunek nr A05 / drzwi D1 powinny być całe przeszklone, natomiast na rysunku A03 jest zaznaczone w drzwiach przeszklenie o wymiarach 50/40 cm. Prosimy zamawiającego o jednoznaczne określenie jakie przeszklenie należy zastosować w w/w drzwiach.

Odp.

Należy przyjąć drzwi stalowe bez przeszklenia o maksymalnej wartość współczynnika przenikania ciepła na poziomie 1,5 W/(m2K).

Pytanie 5.

Zgodnie z przedmiarem / poz. 174 / w zakres zadania wchodzi brama garażowa. Prosimy zamawiającego o podanie maksymalnego wymaganego współczynnika przenikania ciepła dla całej bramy oraz materiału z jakiego ma być wykonana brama.

Odp.

Należy przyjąć bramę garażową o maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła na poziomie 1,5 W/(m2K). Skrzydło bramy wykonane ma być z paneli stalowych wypełnionych materiałem izolacyjnym (np. pianką poliuretanową). Skrzydło bramy malowane proszkowo. Konstrukcja bramy z elementów stalowych zabezpieczonych przez cynkowanie. Brama do zastosowania zewnętrznego.

 

Pytanie 6.

Zgodnie z przedmiarem / poz. 188 / w zakres zadania wchodzi dostawa i montaż drzwi. Prosimy zamawiającego o podanie materiału z jakiego mają być wykonane drzwi.

Odp.

Należy przyjąć drzwi stalowe o maksymalnej wartość współczynnika przenikania ciepła na poziomie 1,5 W/(m2K).

 

Pytanie 7.

Zgodnie z przedmiarem / poz. 312 / w zakres zadania wchodzą drzwi stalowe. Prosimy zamawiającego o podanie maksymalnego wymaganego współczynnika przenikania ciepła dla całych drzwi.

Odp.

Dla drzwi należy przyjąć maksymalną wartość współczynnika przenikania ciepła na poziomie 1,5 W/(m2K).

 

Pytanie 8.

Prosimy zamawiającego o udostępnienie rzutu dachu kontenerowej stacji uzdatniania wody. Rysunek ten jest niezbędny w celu rzetelnego oszacowania kosztów wykonania pokrycia dachu z uwzględnieniem niezbędnych wykończeń i uszczelnień.

Odp.

Zamawiający nie posiada rzutu dachu. W celu oszacowania kosztów wykonania wymiany pokrycia dachu z uwzględnieniem niezbędnych wykończeń i uszczelnień należy wykonać wizję z terenie.

 

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 GZWiK  (08.03.2017) Pobierz Obszarową ocenę jakości wody przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) przedstawia poniżej sporządzoną za 2016 r. dla GMINY ZEBRZYDOWICE obszarową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Pobierz dokument (format PDF)

 

 GZWiK  (08.03.2017) Zaktualizowano dział aktualne badania wody

Protokół z badań nr   SB/15391/03/2017
miejsce poboru:  Zespół Szkół Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego 55 - woda mieszana
 

Pobierz

 

 

 GZWiK  (08.03.2017) - GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię.

Dnia 08.03.2017 r. zostało zmienione w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię".

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.03.2017 r. pod nr 39171 - 2017.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=20f571b6-9adb-4905-aa53-cbcb842141c1&path=2017%5c03%5c20170308%5c39171_2017.html - OGŁOSZENIE (PDF) .

 

 GZWiK  (08.03.2017) - Odpowiedzi na zapytania do przetargu „Modernizacja systemu  zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę  SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię”

 
Zebrzydowice, dnia 08.03.2017 r.

GZWiK – przetarg 01/2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja systemu
zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę
SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię”
---------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi :

Pytanie 1.
Zgodnie z rysunkiem nr T4 projektu przebudowy KSUW należy wykonać centralę wentylacyjną wraz z przewodami wentylacyjnymi oraz akcesoriami typu: anemostaty, czerpnie powietrza, kratki wywiewne, kratki transferowe, nawiewniki z grzałką, wentylator kanałowy, wyrzutnię dachową. Brak w przedmiarze pozycji obejmujących w/w roboty. Prosimy o uzupełnienie.
Odp. Uzupełniono przedmiar o wymienione pozycje.

Pytanie 2.
Zgodnie z opisem technicznym przebudowy KSUW pkt. 9.4 zalecane jest wykonanie konserwacji konstrukcji nośnej i podkonstrukcji otworów drzwiowych i okiennych poprzez jej oczyszczenie i malowanie. Prosimy o potwierdzenie, czy roboty te mają być wykonane. Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje związane z tymi robotami.
Odp. Uzupełniono przedmiar o wymienione pozycje.

Pytanie 3.
Prosimy o podanie parametrów technicznych, jakim powinny odpowiadać projektowane podłogi podniesione w KSUW / np. klasę obciążenia /. Brak tych parametrów uniemożliwia wykonanie prawidłowej wyceny.
Odp. Parametry podłóg:
a/ Obciążenie zmienne użytkowe min. 3 kN/m2
b/ Płyty dopuszczone do pomieszczeń wilgotnych / mokrych
c/ Wykończenie : płytki gresowe lub ceramiczne
d/ Udział płyt z otworami wentylacyjnymi 5-10%

Pytanie 4.
Przedmiar nie obejmuje robót związanych z wykonaniem cokołów do dachów skośnych wskazanych w dokumentacji technicznej a niezbędnych do zamocowania wentylatorów i podstaw dachowych. Prosimy o uzupełnienie.
Odp. Uzupełniono przedmiar o wymienione pozycje.

Pytanie 5.
Przedmiar nie obejmuje robót związanych z wykonaniem zadaszeń nad jednostkami zewnętrznymi projektowanych klimatyzatorów oraz rysunków konstrukcyjnych tych zadaszeń. Prosimy o uzupełnienie.
Odp. Uzupełniono przedmiar o wymienione pozycje. Zadaszenie należy wykonać w oparciu o dostępne na rynku rozwiązania. Zaleca się wykonać zadaszenia w formie daszków poliwęglanów osadzonych na ramie z aluminiowych profili. Daszki mocowane za pomocą stalowych wsporników przykręcane za pomocą typowych śrub do konstrukcji obiektu.

Pytanie 6.
Zgodnie z opisem technicznym przebudowy KSUW pkt 11 należy wykonać chodnik z wylewki betonowej oraz podest ze zdejmowanych krat pomostowych wraz z okuciem z kątownika. Brak tych robót w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie.
Odp. Uzupełniono przedmiar o wymienione pozycje.

Pytanie 7.
W dokumentacji technicznej nie określono parametrów technicznych dla kraty pomostowej w pomieszczeniu zespołu pomp hydroforowych. Prosimy o uzupełnienie.
Odp. Należy przyjąć kraty ocynkowane zgrzewane płaskownik nośny 30x3 mm oczko 34,3x38,1 mm.

Pytanie 8.
Projekt przebudowy zbiornika zakłada zamontowanie zdemontowanych z wyburzanego zbiornika sond poziomu wody. Brak pozycji w przedmiarze związanych z tymi robotami. Prosimy o uzupełnienie. Ponadto prosimy o określenie odpowiedzialności gwarancyjnej wykonawcy na „adaptowane” sondy.
Odp. Uzupełniono przedmiar o wymienione pozycje. Adaptowane sondy nie będą objęte gwarancją.

Pytanie 9.
Zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej przebudowy zbiornika pkt. 6.3.5 dopiero po jego wyłączeniu z użytkowania będzie można oszacować dokładny zakres prac remontowych zbiornika oraz wykonać projekt jego wzmocnienia taśmami z włókien węglowych. Czy zamawiający dopłaci za ewentualne zwiększenie zakresu robót oraz za wykonanie wzmocnień?
Odp. Tak jak zostało opisane w projekcie wzmocnienia, dokładne oszacowanie ilości ewentualnych obszarów do naprawy na płaszczu oraz dnie zbiornika będzie możliwe po uzyskaniu do niego pełnego dostępu oraz wykonaniu inwentaryzacji stwierdzonych uszkodzeń. Inną sprawą jest konieczność wykonania wzmocnień z taśm z włókien węglowych, które są niezbędne z powodu wykonania wewnętrznej przegrody. Konieczność wykonania wzmocnienia z taśm węglowych jest niezależna od stanu technicznego płaszcza i dna zbiornika. Po oczyszczeniu zbiornika należy dobrać ilość oraz rodzaj taśm z włókien węglowych na podstawie wyników obliczeń oraz wniosków zwartych w ocenie stanu technicznego. Koszty związane z oceną stanu technicznego jak i obliczeń oraz doboru w/w taśm należy ująć w kosztach ogólnych wyceny zadania. Ilość taśm zamawiający rozliczy wg ich zużycia / zamontowania /.

Pytanie 10.
Zgodnie z rysunkiem nr A06 przebudowywanego zbiornika, średnica zewnętrzna stropodachu wynosi 2x8,19=16,38 m. W pozycjach przedmiaru dotyczących izolacji i wykończenia dachów błędnie przyjęto średnicę zewnętrzną zbiornika równą 15,6 m, nie doliczając okapu. Prosimy o zmianę wartości pozycji nr 248 oraz pozycji nr 287. Ponadto w pozycji nr 284 przedmiaru przyjęto grubość izolacji termicznej równą 15 cm, a zgodnie z rys. A08 przebudowy zbiornika, izolacja powinna mieć grubość 25 cm.
Odp. Poprawiono pozycje w przedmiarze

Pytanie 11
W dziale nr 1.3.1.6 przedmiaru robót – „wykończenie powierzchni wewnętrznej zbiornika” w poz. Nr 295 uwzględniono izolację połączeń pionowych pomiędzy ścianą istniejącą a projektowaną. Nie uwzględniono natomiast nigdzie izolacji połączeń poziomych pomiędzy ścianą a dnem zbiornika wykazanych na rys. A08 przebudowy zbiornika. Prosimy o uzupełnienie.
Odp. Uzupełniono przedmiar o wymienione pozycje.

Pytanie 12.
W przedmiarze robót nie uwzględniono kosztów wywozu i utylizacji papy oraz izolacji termicznej pokrycia dachowego z wyburzanego zbiornika. Prosimy o uzupełnienie.
Odp. Uzupełniono przedmiar o wymienione pozycje

Pytanie 13.
W projektowanym wzmocnieniu konstrukcji przebudowywanego zbiornika nie określono parametrów technicznych taśm z włókien węglowych. Prosimy o uzupełnienie.
Odp. W projekcie dotyczącym przebudowy zbiornika wykazano ilość zbrojenia jaka jest niezbędna do prawidłowej pracy konstrukcji po wykonaniu ściany wewnętrznej. Obliczenia niedoboru zbrojenia wykonano dla stali gatunku A-II o fyd=310 MPa . Na podstawie tak przyjętych parametrów wytrzymałościowych oszacowano brakujące pole nawierzchni zbrojenia we wzmacnianym obszarze. Firma wykonująca wzmocnienie powinna dobrać rodzaj taśm z włókien węglowych oraz ich ilość i przekrój poprzeczny na podstawie wskazanego niedoboru zbrojenia w wybranym przez siebie systemie wzmocnienia.

Pytanie 14
W celu doboru zamienników pomp prosimy o wskazanie jakimi parametrami powinien dysponować zespół pomp hydroforowych przewidzianych do wymiany. Prosimy również o wskazanie w jaki sposób ma być realizowane jego sterowanie.
Odp. W istniejącym obiekcie znajduje się zestaw hydroforowy składający się z pięciu agregatów pompowych typu CR-16 /962019/ CR-16-50 A-F-A Bube. Wydajność Q=16 m3/h, wysokość podnoszenia H=58,4 m, n=2900r/min razem z układem zasilania i sterowania. Zestaw współpracuje ze zbiornikiem wody V=1000 m3 / sondy poziomu zwierciadeł /. Należy przyjąć kompletny zestaw hydroforowy o wskazanych powyżej parametrach hydraulicznych. W skład zestawu powinny wchodzić następujące elementy: 5 szt agregatów pompowych, szafa sterownicza, 1 szt sondy hydrostatycznej i 2 szt sond konduktometrycznych / zamontowane w jednej komorze przebudowywanego zbiornika/, kompletne kolektory tłoczny i ssawny razem z przetwornikami ciśnienia, naczynie/naczynia przeponowe. Układ należy dopasować do istniejących rurociągów tłocznych i ssawnych obiektu.
Należy pozostawić idee istniejącego układu sterowania – po wykonanej przebudowie jeden zbiornik zostanie podzielony na dwie odrębne komory. Praca zestawu hydroforowego odbywać się będzie na podstawie wskazań sond poziomu zwierciadła wody / w dwóch komorach przebudowanego zbiornika / oraz wartości ciśnienia w kolektorze tłocznym i ssawnym zestawu.

Pytanie 15.
Prosimy o określenie wymaganych parametrów chloratora.
Odp. Wymieniony w przedmiarze chlorator to urządzenie znajdujące się w budynku KSUW. Zmianie podlega tylko lokalizacja urządzenia – chlorator podlega przeniesieniu do nowego pomieszczenia dozowania podchlorynu. W przedmiarze dodano pozycję opisującą demontaż i ponowny montaż.

Uwaga!
W związku z powyższym załączony zostaje nowy przedmiar, ujmujący wszystkie brakujące pozycje i według którego należy wycenić ofertę.

Jednocześnie informujemy, ze zostaje przedłużony termin składania ofert.
Nowy termin składania ofert – do dnia 20.03.2017 r do godz. 09:45
Termin otwarcia ofert – w dniu 20.03.2017 r o godz. 10:00.

W załączonej dokumentacji przetargowej w dniu 23.02.2017 r - w projekcie umowy w paragrafie 20 pkt 1 usuwa się ppkt f.

 

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

(07.03.2017]    Aktualne badania wody

Protokół z badań nr  SB/15082/02/2017
miejsce poboru:   Kończyce Małe, ul. Kasztelańska - Przychodnia Lekarska - ujęcie podziemne.
 

Pobierz

 
Protokół z badań nr  SB/15062/02/2017
miejsce poboru:
 miejsce poboru: SUW Kończyce Małe, ul. Botaniczna - woda podziemna podawana do sieci.

Pobierz

 

 

(23.02.2017]   GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię.

Dnia 23.02.2017 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię ".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.02.2017 r. pod nr 30763 - 2017.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=1dcd8ae0-3cf4-4306-88f9-2dff6bdab8f1&path=2017%5c02%5c20170223%5c30763_2017.html

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się poniżej w załącznikach:

 • Ogłoszenie o zamówieniu z BZP (POBIERZ)
   
 • SIWZ z załącznikami (POBIERZ)

 

(07.02.2017]   Aktualne badania wody

Protokół z badań nr     SB/05342/01/2017
miejsce poboru:
 Przedszkole Kończyce Małe, ul. Jagiellońska 22, ujęcie podziemne

Pobierz

 
Protokół z badań nr   SB/05341/01/2017
miejsce poboru:
 Oczyszczalnia Ścieków w Kończycach Małych, ul. Korczaka - ujęcie podziemne

Pobierz

 
Protokół z badań nr    SB/05340/01/2017
miejsce poboru SUW Kończyce Małe, ul. Staropolska 'TOM' - woda podziemna podawana do sieci

Pobierz

 
Protokół z badań nr    SB/05339/01/2017
miejsce poboru: Kaczyce, ul. Sobieskiego, studzienka zakupowa SmVak - woda powierzchniowa

Pobierz

 

[11.01.2017]   Harmonogram Planowanych Przetargów w 2017 r.

Harmonogram Planowanych Przetargów w 2017 r.

Pobierz

[03.01.2017]   GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice"

Dnia 03.01.2017 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.01.2017 r. pod nr 1267 - 2017.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=5bbb6156-9a01-4ff2-a29b-c438e0580b3f&path=2017%5c1%5c20170103%5c1267_2017.html - OGŁOSZENIE (PDF).

 

[28.12.2016]   Aktualne badania wody

Protokół z badań nr     71847/2016
miejsce poboru:
 SUW Kończyce Małe, ul. Botaniczna - woda podziemna podawana do sieci, woda pitna

Pobierz

 
Protokół z badań nr   71846/2016
miejsce poboru:
 Kończyce, ul. Staffa "Karolinka" - SUW - woda podziemna podawana do sieci, woda pitna

Pobierz

 
Protokół z badań nr    71845/2016
miejsce poboru:
KSUW Zebrzydowice, ul. Rzeczna - woda mieszana podawana do sieci, woda pitna

Pobierz

 

.

[23.12.2016]   Życzenia

.

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku składają

Dyrekcja i pracownicy
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

 GZWiK  (08.12.2016) -  GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice"

Zebrzydowice, dnia 14.12.2016 r.

GZWiK Nr 4/2016

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice"
--------------------------------------------------------------------------------

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku w/w postępowania wybrano ofertę firmy:

  Konsorcjum firm:
HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.
Mazańcowice 178
WIiRO Stanisław Łacek Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych
Istebna 1241
Cena oferty - 2.152.379,26 zł w tym podatek VAT w wysokości 402.477,42 zł
Okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 8 lat

Kryteria oceny ofert.
- Cena - 60 %
- Okres udzielonej rękojmi i gwarancji 40%

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

Oferta nr 1.  ROSMOSIS - Wawrzyniak Sp. z o.o.
Zduny Pyrzyce 46 - przyznana łączna punktacja - 68,72 pkt / 28,72 pkt + 40 pkt /
 
Oferta nr 2.  Konsorcjum firm:
HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.
Mazańcowice 178
WIiRO Stanisław Łacek Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych
Istebna 1241 - przyznana łączna punktacja - 100 pkt / 60 pkt + 40 pkt /
 
Oferta nr 3.  AQUA-TECHNIC Maksymilian Lasek
Częstochowa ul. Wiolinowa 26 - przyznana łączna punktacja - 91,9 pkt / 51,9 pkt + 40 pkt /
 
Oferta nr 4.  MIKO-TECH Sp. z o.o.
Łaziska Górne ul. Świerczewskiego 11 b - przyznana łączna punktacja - 79,31 pkt / 39,31 pkt + 40 pkt /
 
Oferta nr 5.  AQUA-SYSTEM Sp. z o.o.
Bielsko - Biała ul. Witosa 118 - przyznana łączna punktacja - 87,98 pkt / 47,98 pkt + 40 pkt /
 
Oferta nr 6.  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GAMAR Sp. z o.o.
Jastrzębie Zdrój ul. Rybnicka 19 - przyznana łączna punktacja - 82,21 pkt / 42,21 pkt + 40 pkt /
 
Oferta nr 7.  Przedsiębiorstwo GRESAN Sp. z o.o., Sp. K.
Ustroń ul. Kreta 5 a - przyznana łączna punktacja - 75,10 pkt / 45,10 pkt + 30 pkt /
 
Oferta nr 8.  INSTAL CYMOREK Sp. J.
Skoczów Pierścień ul. Graniczna 22 - przyznana łączna punktacja - 85,97 pkt / 45,97 pkt + 40 pkt /

 

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 

 GZWiK  (08.12.2016) -  Zaktualizowana dział Badania wody

Protokół z badań nr     67004/2016
miejsce poboru:
 Kończyce Małe - ul Jagiellońska - Przedszkole - woda podziemna - monitoring kontrolny, woda pitna

Pobierz

 
Protokół z badań nr   67003/2016
miejsce poboru:
 Zebrzydowice - SUW Kończyce, ul. Staropolska "TOM" - woda podziemna podawana do sieci. Woda pitna.

Pobierz

 
Protokół z badań nr    67002/2016
miejsce poboru:
Kaczyce- ul Sobieskiego - Studzienka zakupowa - woda powierzchniowa, woda pitna

Pobierz

 

 

 GZWiK  (05.12.2016) - GZWiK - Protokół otwarcia ofert - "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice"

 

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT
w dniu 5.12.2016 r

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne o wartości zamówienia powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice"

Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 3.200.000,00 zł na sfinansowanie zamówienia.
Wykaz złożonych ofert:

Oferta nr 1.  ROSMOSIS - Wawrzyniak Sp. z o.o.
Zduny Perzyce 46
Cena oferty - 4.496.899,57 zł w tym podatek VAT w wysokości 840.883,66 zł
Udzielona gwarancja i rękojmia - 8 lat i 1 miesiąc
Oferta nr 2.  Konsorcjum firm:
HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.

Mazańcowice 178
WIiRO Stanisław Łacek Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych
Istebna 1241
Cena oferty - 2.152.379,26 zł w tym podatek VAT w wysokości 402.477,42 zł
Udzielona gwarancja i rękojmia - 8 lat
Oferta nr 3.  AQUA - TECHNIC Maksymilian Lasek
Częstochowa ul. Wiolinowa 26
Cena oferty - 2.488.714,21 zł w tym podatek VAT w wysokości 457.889,65 zł
Udzielona gwarancja i rękojmia - 8 lat
Oferta nr 4.  MIKO-TECH Sp. z o.o.
Łaziska Górne ul. Świerczewskiego 11 b
Cena oferty - 3.285.199,50 zł w tym podatek VAT w wysokości 614.305,60 zł
Udzielona gwarancja i rękojmia - 8 lat
Oferta nr 5.  AQUA - SYSTEM Sp. z o.o.
Bielsko - Biała ul. Witosa 118
Cena oferty - 2.691.845,52 zł w tym podatek VAT w wysokości 503.353,23 zł
Udzielona gwarancja i rękojmia - 8 lat
Oferta nr 6.  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GAMAR Sp. z o.o.
Jastrzębie Zdrój ul. Rybnicka 19
Cena oferty - 3.059.562,09 zł w tym podatek VAT w wysokości 572.113,24 zł
Udzielona gwarancja i rękojmia - 8 lat
Oferta nr 7.  Przedsiębiorstwo GRESAN Sp. z o.o., Sp. K.
Ustroń ul. Kreta 5 a
Cena oferty - 2.863.575,66 zł w tym podatek VAT w wysokości 535.465,37 zł
Udzielona gwarancja i rękojmia - 6 lat
Oferta nr 8.  INSTAL-CYMOREK Sp. J.
Skoczów Pierścień ul. Graniczna 22
Cena oferty - 2.809.458,74 zł w tym VAT w wysokości 525.345,94 zł
Udzielona gwarancja i rękojmia - 8 lat
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 

 

 GZWiK  (24.11.2016) - GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice

Dnia 24.11.2016 r. zostało zmienione w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice".

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.11.2016 r. pod nr 350847 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=ed2f7b9b-5819-45be-8cdc-c289498c5777&path=2016%5c11%5c20161124%5c350847_2016.html - OGŁOSZENIE (PDF) .

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

 • ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_04_2016_BZP_20161124.pdf(POBIERZ)
   
 • SIWZ + Załączniki.pdf (POBIERZ)

 

 

 GZWiK  (24.11.2016) -  GZWiK - Odpowiedzi na zapytania - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice

Zebrzydowice, dnia  24.11.2016  r.

GZWiK - Przetarg 4/2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice”    

           --------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z kolejnymi zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

 
Pytanie 1.
W projekcie budowlanym dot. ul. Zielonej w pkc 12.3 napisano iż do budowy wodociągu należy stosować rury PE 100 SDR 17, natomiast w tym samym pkc poniżej podana jest rura PE 100 Dz110x10, co oznacza iż jest to rura w SDR 11. Prosimy o wskazanie jaką rurę należy faktycznie zastosować?
Odp. Należy zastosować rurę SDR 11 PE 100
 
Pytanie 2.
W projekcie budowlanym dot. ul. Zielonej w pkc 12.3 napisano iż do budowy wodociągu należy stosować rury PE 100 zwykłe a w przypadku zastosowania technologii bezwykopowych rury opancerzone typu RC, natomiast w tym samym pkc poniżej podana jest rura opancerzona typu RC na całym zakresie tego zadania. Prosimy o wskazanie jaką rurę należy faktycznie zastosować?
Odp. Rury opancerzone RC zastosować tylko na przewiertach.
 
Pytanie 3.
W projekcie budowlanym dot. SUW Myśliwska w pkc 6.3 zapisano, iż należy wymienić zainstalowane obecnie agregaty pompowe na nowe, natomiast w przedmiarze w pozycjach 37, 39 oraz 56 opisany jest ponowny montaż tych samych pomp. Prosimy o wyjaśnienie pozycji 37, 39 oraz 56 zawartych w przedmiarze robót?
Odp. Należy zabudować pompy zdemontowane zgodnie z przedmiarem.
 
Pytanie 4.
W projekcie budowlanym dot. SUW Myśliwska w pkc 6.3 zapisano iż zestaw hydroforowy nr 1 ma zawierać dwa agregaty pompowe 1+1 rezerwa czynna o parametrach: Q=16 m3/h, H=24 m, moc 1,1 kW. Wg informacji otrzymanych od producenta nie ma takich pomp o takiej mocy, aby osiągnęły parametry z projektu. Czy przy podanych parametrach praca zestawu nie powinna być 2+1 lub czy możliwa jest zmiana parametrów mocy np. do 3 kW?
Odp. Są to pompy istniejące znajdujące się w budynku SUW "TOM" przy ul. Staropolskiej. Pompy podlegają przeniesieniu do budynku "Myśliwska" będącym przedmiotem dokumentacji projektowej.
 
Pytanie 5.
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający uzna referencje - jedna polegająca tylko na budowie lub przebudowie sieci wodociągowych, a druga referencja polegająca tylko na przebudowie, remoncie, budowie SUW?
Łącznie obie referencje będą o łącznej wartości 2.600.000 zł brutto, w tym jedna o wartości nie mniejszej niż 1.500.000 zł brutto.
Odp. Zamawiający uzna te referencje.
 

UWAGA!
Zamawiający informuje, że w dniu 24.11.2016 r. w BZP zamieszczone jest ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Termin składania ofert zostanie przesunięty do dnia 05.12.2016 r do godz. 09:45.

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 

 

 GZWiK  (18.11.2016) -  GZWiK - Odpowiedzi na zapytania - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice

Zebrzydowice, dnia  18.11.2016  r.

GZWiK - Przetarg 4/2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice”    

           --------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:


 
Pytanie 1.
W nawiązaniu do SIWZ w w/w postępowaniu i spisu oferty do której trzeba załączyć kosztorys ofertowy uproszczony z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu oraz tabelą elementów scalonych, zwracamy się z prośbą o udostępnienie wykonawcom przedmiarów / kosztorysu inwestorskiego - bez cen / z podstawami wyceny w wersji edytowalnej / ath /. Zakres opracowania i ilość pozycji przedmiarowych jest tak obszerna / 880 pozycji /, że wersja elektroniczna kosztorysu byłaby ogromną pomocą i ułatwieniem dla oferentów.
 
Odp. Zamawiający nie udostępnia przedmiarów w wersji ath.
 
Pytanie 2.
Zgodnie z pkt 5.2.5 SIWZ "Wykonawca który zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza stosowne informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia". Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o informacje na temat braku podstaw do wykluczenia w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia, a nie o spełnianiu warunków udziału. Jednocześnie
Wykonawca wnosi o dokonanie modyfikacji oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w taki sposób, aby Wykonawca mógł zawrzeć w tym oświadczeniu informacje na temat braku podstaw do wykluczenia dla przewidywanych podwykonawców, do czego obliguje go ustawa Prawo zamówień publicznych / par. 25a ust. 5 pkt 2 /. W aktualnej wersji oświadczenia brak możliwości złożenia oświadczenia dotyczącego podwykonawcy.
 
Odp. Każdy z wykonawców składa oddzielnie oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 

Zamawiający informuje, że będzie jeszcze jedna zmiana ogłoszenia i w związku z tym termin składania ofert zostanie przesunięty do dnia 05.12.2016 r do godz 09:45.

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 

 GZWiK  (04.11.2016) -  Zaktualizowana dział Badania wody

Protokół z badań nr    59643/2016
miejsce poboru:
  Kaczyce - Zespół Szkół - ul. Harcerska 13 - woda powierzchniowa, woda pitna

Pobierz

 
Protokół z badań nr   59642/2016
miejsce poboru:
 Przedszkole, Marklowice Górne, ul. Szkolna - woda powierzchniowa - monitoring kontrolny

Pobierz

 
Protokół z badań nr    59640/2016
miejsce poboru:
Hydrofornia, ul. Graniczna Kończyce małe - woda mieszana, woda pitna

Pobierz

 

 

 GZWiK  (03.11.2016) -  GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zmówieniu - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice

Dnia 03.11.2016 r. zostało zmienione w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice".

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.11.2016 r. pod nr 335982 - 2016. Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=bf5910a5-158d-4c1c-acf0-3719798813b2&path=2016%5c11%5c20161103%5c335982_2016.html - OGŁOSZENIE (PDF).

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

 • ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_04_2016_BZP_20161103.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_z1_6_DO_EDYCJI.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik7_umowa.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_z1_6_DO_EDYCJI.doc (POBIERZ )


 

 GZWiK  (28.10.2016) -  GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice

Dnia 28.10.2016 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.10.2016 r. pod nr 332717 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=27ff8739-17c9-4bf5-bcb7-533d88835cda&path=2016%5c10%5c20161028%5c332717_2016.html - OGŁOSZENIE (PDF).

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

 • ogloszenie_04_2016_o_zamowieniu_BZP_20161028.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_z1_6_DO_EDYCJI.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik7_umowa.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik8_Przedmiar.pdf (POBIERZ)
 • podkatalog SIWZ_zalacznik9_Dokumentacja_Projektowa_ST (POBIERZ spakowany podkatalog)
  • podkatalog SUW ul. Myśliwska
   • Specyfikacja techniczna.pdf
   • Wentylacja SUW.pdf
   • Zmiana sposobu uzytkowania SUW.pdf
  • podkatalog Wodociąg przy ul. Chmielnej
   • katalog Rys
   • Dok formalne uzgodnienia-Chmielna.pdf
   • Projekt, opis techniczny-Chmielna.pdf
   • Specyfikacja techniczna-Chmielna.pdf
  • podkatalog Wodociąg przy ul. Kochanowskiego
   • katalog Rys
   • Dok formalne, Uzgodnienia-Koch.pdf
   • Projekt - droga wojewodzka-Koch.pdf
   • Projekt, opis techniczny-Koch.pdf
   • Specyfikacja Techniczna-Koch.pdf
  • podkatalog Wodociąg przy ul. Orzeszkowej
   • katalog Rys
   • Dok formalne i uzgodnienia-Orzesz.pdf
   • Projekt przez drogę wojewódzką-Sł (Orzesz).pdf
   • Projekt, opis techniczny-Orzesz.pdf
   • Specyfikacja techniczna-Orzesz.pdf
  • podkatalog Wodociąg przy ul. Zielonej
   • katalog Rys
   • Dok formale uzgodnienia-Zielona.pdf
   • Projekt - droga wojewodzka-Jg (Zielna).pdf
   • Projekt, opis techniczny-Zielona.pdf
   • Specyfikacja techniczna-Zielona.pdf
 • SIWZ_z1_6_DO_EDYCJI.doc (POBIERZ )

 •  

    GZWiK -  Zaktualizowano dział badania wody (28.10.2016)

  Protokół z badań nr    51542/2016
  miejsce poboru:
    Kończyce Małe, ul. Korczaka, oczyszczalnia ścieków, woda podziemna. Woda pitna.

  Pobierz

   
  Protokół z badań nr  51542/2016
  miejsce poboru:
    SUW Kończyce Małe, Botaniczna, woda podawana do sieci. Woda pitna

  Pobierz

   

   

    GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Wykonanie monitoringu czynnej kanalizacji sanitarnej położonej w Zebrzydowicach"

  Zebrzydowice, dnia 14.09.2016 r.

  IR- postępowanie GZWiK 03/2016

  OGŁOSZENIE

  o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn."Wykonanie monitoringu czynnej kanalizacji sanitarnej położonej w Zebrzydowicach"

  W związku z nie podpisaniem umowy przez F.H. "A.G. TRADE" Andrzej Gumula, ul. Osada 4, 32-310 Klucze, w dniu 14.09.2016r. udzielono zamówienia na w/w zadanie firmie:

    Usługi Asenizacyjne Stanisław Korgól
  44-304 Wodzisław Śląski
  ul. Jastrzębska 53

  Wartość umowy - 33.198,93 zł w tym podatek VAT w wysokości 6.207,93 zł

    Dyrektor
  GZWiK Zebrzydowice
  inż. Zdzisław Wira

    GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Wykonanie monitoringu czynnej kanalizacji sanitarnej położonej w Zebrzydowicach"

  Zebrzydowice, dnia   31.08.2016  r.

  IR- postępowanie GZWiK 03/2016

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  --------------------------------------------------------------------------------

  Dyrektor GZWIK Zebrzydowice informuje, że w wyniku postępowania poniżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Wykonanie monitoringu czynnej kanalizacji sanitarnej położonej w Zebrzydowicach" wybrano ofertę firmy:

    F.H. "A.G. TRADE" Andrzej Gumula
  ul. Osada 4, 32-310 Klucze

  Cena oferty - 24.000,00 zł + VAT

  Kryteria oceny ofert:
  cena - 100 %

  W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

  1.  F.H. "A.G. TRADE" Andrzej Gumula
  ul. Osada 4, 32-310 Klucze, Przyznana punktacja - 100 pkt
  2.  EKO-SERVICE Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Sowia 6b, 32-500 Chrzanów, Przyznana punktacja - 62,5 pkt
  3.  INSE-TOX Jan Stromidło
  ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń, Przyznana punktacja - 57,69 pkt
  4.  PIPE CONTROL Łukasz Lis
  ul. Gorliczyńska 162, 37-200 Przeworsk, Przyznana punktacja - 44,12 pkt
  5.  P.U.H. KOZAK
  ul. Łęgi 2, 01-329 Warszawa, Przyznana punktacja - 34,78 pkt
  6.  BLEJKAN S.A.
  ul. Transportowa 25, 70-715 Szczecin, Przyznana punktacja - 27,09 pkt
  7.  USŁUGI ASENIZACYJNE Stanisław Korgól
  ul. Jastrzębska 53, 44-304 Wodzisław Śląski, Przyznana punktacja - 88,92 pkt
  8.  ON-SERVICE Sp. z o. o.
  ul. Sikorskiego 71, 32-540 Trzebinia, Przyznana punktacja - 55,56 pkt
    Dyrektor
  GZWiK Zebrzydowice
  inż. Zdzisław Wira

   

    GZWiK -  Zaktualizowano dział badania wody (30.08.2016)

   
  Protokół z badań nr    45893/2016
  miejsce poboru:
    Woda podziemna. Przychodnia Lekarska Kończyce Małe, ul. Kasztelańska. Woda pitna

  Pobierz

   
  Protokół z badań nr  45892/2016
  miejsce poboru:
    SUW Kończyce, ul Staropolska "TOM - woda podziemna podawana do sieci. woda pitan

  Pobierz

   

   

    GZWiK - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Wykonanie monitoringu czynnej kanalizacji sanitarnej położonej w Zebrzydowicach"

  Zebrzydowice, dnia  18.08.2016 r.

  IR- postępowanie GZWiK 03/2016

  OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

       Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, 43 – 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0–32/ 4693654 fax /0–32/ 4693654 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 10.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

  Wykonanie monitoringu czynnej kanalizacji sanitarnej położonej w Zebrzydowicach

  Zakres obejmuje wykonanie monitoringu czynnej kanalizacji sanitarnej Φ 300 oraz 400 mm / łączna długość ok. 1600 mb/ wraz z opracowaniem raportu zawierającego film oraz wykres spadków pomiędzy studniami. Przed rozpoczęciem czynności związanych z monitoringiem należy wykonać czyszczenie kanału, nieczystości wydobyte z rur należy zutylizować i przedstawić kartę odpadu.

  Zakres oraz lokalizację kanału przeznaczonego do monitoringu przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do ogłoszenia.
  Za każdy dodatkowy odcinek niezaznaczony w załączniku mapowym wykonawca otrzyma wynagrodzenie wg ceny jednostkowej.

  Wspólny słownik zamówień / CPV / : 45232000-2

  Termin związania z ofertą – 30 dni kalendarzowych.
  Termin realizacji umowy – nie później niż do 20.09.2016 r
  Każdy oferent określa własny termin opracowania dokumentacji.

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej – www.gzwik.zebrzydowice.pl  lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.

  Informacji o przedmiocie zamówienia udziela Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych  -  tel. 32/ 4755107, pokój nr 40.

  Termin składania ofert – do dnia  26.08.2016  r.  do godz.  09:45 w GZWiK Zebrzydowice, pokój nr 42.

  Otwarcie ofert nastąpi w  dniu  26.08.2016  r. o godz. 10:00   w  UG  Zebrzydowice -  pokój nr 38.

    Dyrektor
  GZWiK Zebrzydowice
  inż. Zdzisław Wira

  Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

  Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

  • SIWZ.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik1_Mapowy.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_Mapowy.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_umowa.pdf (POBIERZ)
    
  • SIWZ_zalacznik3_formularz ofertowy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)

   

   

    GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Brzoskwiniowej, Botanicznej i Wiejskiej"

  Dnia 18.07.2016 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Brzoskwiniowej, Botanicznej i Wiejskiej".

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.07.2016 r. pod nr 141331 - 2016.
  Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=141331&rok=2016-07-18 - OGŁOSZENIE (PDF).

   

   GZWiK  (07.07.2016) GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Brzoskwiniowej, Botanicznej i Wiejskiej"

  Zebrzydowice, dnia 7.07.2016 r.

  GZWiK Nr 3/2016

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  --------------------------------------------------------------------------------

       Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Brzoskwiniowej, Botanicznej i Wiejskiej" wybrano ofertę firmy:

    WODROL Teodor Świątecki
  Kiełczów ul. Wilczycka 14


  Cena oferty - 543.660,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 101.660,00 zł
  Okres rękojmi - 60 miesięcy

  Kryteria oceny ofert.
  - Cena - 98 %
  - Okres rękojmi - 2 %

  W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

  Oferta nr 1.  WODROL Teodor Świątecki
  Kiełczów ul. Wilczycka 14 - przyznana łączna punktacja - 100 pkt / 98,0 pkt + 2,0 pkt /
   
  Oferta nr 2.  Konsorcjum firm:
  ZRIB Sp. z o.o.
  Międzybrodzie Bialskie ul. Szkolna 6
  Zakład Robót Inżynieryjno - Budowlanych ZRIB Zygmunt Seweryn
  Międzybrodzie Bialskie ul. Szkolna 6 - przyznana łączna punktacja - 84,03 pkt / 82,03 pkt + 2,0 pkt /
   
  Oferta nr 3.  PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
  Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a - przyznana łączna punktacja - 88,94 pkt / 86,94 pkt + 2,0 pkt /
   
  Oferta nr 4.  Usługi instalatorskie, wod - kan i sprzętowo - budowlane Seweryn Całus
  Cieszyn ul. Chrobrego 5/11
  Na podstawie art. 24 pkt 2 ppkt 3 Ustawy Pzp wykonawca został wykluczony z postępowania / wykonawca złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania /, a następnie na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 5 Ustawy Pzp oferta została odrzucona / została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania /.
   
  Oferta nr 5.  SIM Mariusz Świerkosz
  Goleszów ul. Ustrońska 46 - przyznana łączna punktacja - 84,70 pkt / 82,70 pkt + 2,0 pkt /
   
  Oferta nr 6.  INSTAL CYMOREK Sp. J.
  Skoczów Pierścień ul. Graniczna 22 - przyznana łączna punktacja - 83,73 pkt / 81,73 pkt + 2,0 pkt /
   
  Oferta nr 7.  Konsorcjum firm:
  Budownictwo Wodno-Inżynieryjne i Drogowe Sp. z o.o.
  Pszczyna ul. Bielska 36
  PPI CHROBOK S.A.
  Bojszowy Nowe ul. Kowala 11- przyznana łączna punktacja - 78,12 pkt / 76,12 pkt + 2,0 pkt /
   
  Oferta nr 8.  ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. Franciszek Bandura
  Pawłowice ul. Mickiewicza 75 - przyznana łączna punktacja - 60,49 pkt / 58,49 pkt + 2,0 pkt /
   
  Oferta nr 9.  PPHU BUDREN Władysław Kwapisz
  Jastrzębie Zdrój ul. Armii Krajowej 25 - przyznana łączna punktacja - 71,01 pkt / 69,81 pkt + 1,20 pkt /
   
  Oferta nr 10.  AQUA-SYSTEM Sp. z o.o.
  Bielsko Biała ul. Stwosza 118 - przyznana łączna punktacja - 53,42 pkt / 51,42 pkt + 2,0 pkt /
   
  Oferta nr 11.  INSTAD Sp. z o.o.
  Rybnik ul. Zapłocie 42 k - przyznana łączna punktacja - 65,65 pkt / 64,45 pkt + 1,2 pkt /
   
  Oferta nr 12.  HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.
  Mazańcowice 178 - przyznana łączna punktacja - 98,85 pkt / 96,85 pkt + 2,0 pkt /
   
  Oferta nr 13.  PUP ROL-BUD Sp. J. Pastor Kazimierz
  Kobielice ul. Rolna 4 - przyznana łączna punktacja - 70,57 pkt / 68,57 pkt + 2,0 pkt /
   

   

    ZASTĘPCA DYREKTORA
  GZWiK Zebrzydowice
  inż. Krzysztof Kozak

   

   GZWiK  (06.07.2016) - Zaktualizowano dział badania wody

  Protokół z badań nr   28128/2016
  miejsce poboru:
    KSUW Zebrzydowice, ul Rzeczna - woda mieszana podawana do sieci

  Pobierz

   
  Protokół z badań nr  28127/2016
  miejsce poboru:
    Zebrzydowice - SUW Kończyce il. Staropolska "TOM" - woda podziemna podawana do sieci

  Pobierz

   

   GZWiK  (29.06.2016) -   GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Marklowicach Górnych przy ul. Szkolnej, Górnej, Polnej, Piaskowej, A. Mickiewicza, Ustronnej i w Zebrzydowicach przy ul. J. Słowackiego"

  Dnia 29.06.2016 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Marklowicach Górnych przy ul. Szkolnej, Górnej, Polnej, Piaskowej, A. Mickiewicza, Ustronnej i w Zebrzydowicach przy ul. J. Słowackiego".

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.06.2016 r. pod nr 110463 - 2016.
  Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=110463&rok=2016-06-29 - OGŁOSZENIE (PDF).

   GZWiK  (26.06.2016) -   O G Ł O S Z E N I E

  Uwaga mieszkańcy Kaczyc! 

  W dniu 26.06 2016r.(niedziela) w godzinach 8-15 z powodu awarii zestawu hydroforowego nastąpi przerwa w dostawie wody. Przepraszamy za nieudogodnienia.
   

   GZWiK  (23.06.2016) -   O G Ł O S Z E N I E

  Lato 2016
  Informacja dla mieszkańców gminy Zebrzydowice


  Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,
  że w okresie panujących upałów i suszy w najwyżej położonych terenach Gminy Zebrzydowice mogą wystąpić spadki ciśnienia w sieci wodociągowej spowodowane dużymi chwilowymi rozbiorami wody.
  Prosimy o racjonalne korzystanie z wody.


  Przepraszamy za ewentualne niedogodności.
    

   GZWiK  (17.06.2016) -   O G Ł O S Z E N I E

  O G Ł O S Z E N I E


  Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,  że w dniu 20.06.2016r. / poniedziałek / w godz. 8 00 – 17 00 nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ulic G. Mocinka i Stalmacha w Kaczycach. Utrudnienia spowodowane będą koniecznością wykonania prac przełączeniowych na sieci wodociągowej.

  Za nieudogodnienia przepraszamy.

   GZWiK  (10.06.2016) -   O G Ł O S Z E N I E

  O G Ł O S Z E N I E

  Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 15.06.2016r. / środa / w godz. 8 00 – 17 00 nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ulicy Sobieskiego boczna w Kaczycach. Utrudnienia spowodowane będą koniecznością wykonania prac przełączeniowych na sieci wodociągowej.

  Za nieudogodnienia przepraszamy.

   GZWiK  (10.06.2016) -   Odpowiedzi na zapytania  „Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Brzoskwiniowej, Botanicznej i Wiejskiej”

  Zebrzydowice, dnia 10.06.2016 r

   GZWiK – przetarg 03/2016

   Dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn.              „Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Brzoskwiniowej, Botanicznej i Wiejskiej”
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------


   W związku z zapytaniem które wpłynęło w sprawie w/w postępowania udzielamy następującej odpowiedzi:

  Pytanie 1.
  Proszę o załączenie do przetargu przedmiaru robót w wersji ATH lub przynajmniej przedmiaru z wyszczególnionymi Katalogami Nakładów Rzeczowych co znacznie ułatwi rzetelną wycenę tematu.
   
  Odp. Kosztorys ofertowy należy wycenić zgodnie z przedmiarem i specyfikacja techniczną, korzystając z załączonych materiałów .
  Zamawiający z uwagi na równe traktowanie oferentów nie udostępnia przedmiaru w wersji edytowalnej. 

   GZWiK  (09.06.2016) -   UWAGA!

  O G Ł O S Z E N I E

  Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,
  że w dniu 09.06.2016r. / czwartek / w godz. 8 00 – 17 00 nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ulic Słoneczna i Pogodna w Kaczycach. Utrudnienia spowodowane będą koniecznością wykonania prac na sieci wodociągowej.

  Za nieudogodnienia przepraszamy.

   GZWiK  (09.06.2016) -   UWAGA!

  O G Ł O S Z E N I E

  Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,
  że w dniu 09.06.2016r. / czwartek / w godz. 10 00 – 14 00 nastąpi przerwa
  w dostawie wody w rejonie ulic Jutrzenki, Przedwiośnie, Pochyła
  w Zebrzydowicach
  . Utrudnienia spowodowane będą koniecznością wykonania prac na sieci wodociągowej.

  Za nieudogodnienia przepraszamy.
   

   GZWiK  (08.06.2016) -  GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania \"Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Marklowicach Górnych przy ul. Szkolnej, Górnej, Polnej, Piaskowej, A. Mickiewicza, Ustronnej i w Zebrzydowicach przy ul. j. Słowackiego"

  Zebrzydowice, dnia 8.06.2016 r.

  GZWiK Nr 2/2016

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  --------------------------------------------------------------------------------

       Dyrektor GZWiK w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku postępowania powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Marklowicach Górnych przy ul. Szkolnej, Górnej, Polnej, Piaskowej, A. Mickiewicza, Ustronnej i w Zebrzydowicach przy ul. j. Słowackiego" wybrano ofertę firmy:

    Konsorcjum firm:
  PUPH SARMATA S.C. I. Harmata - Sarapata, R. Sarapata
  Klecza Górna Barwałd Średni 282
  Usługi budowlano - instalacyjne gospodarki wodno - ściekowej i melioracyjnej mgr inż. R. Sarapata
  Klecza Górna Barwałd Średni 282

  Cena oferty wynosi 2.818.127,03 zł w tym podatek VAT w wysokości 526.966,84 zł
  Okres udzielonej rękojmi - 60 miesięcy

  Kryterium oceny ofert:


  - Cena - 98 %
  - Okres rękojmi - 2 %

  W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

  Oferta nr 1.  Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o.o.
  Tarnów ul. Przemysłowa 27 - przyznana łączna punktacja - 92,37 pkt / 90,37 pkt + 2,0 pkt /
   
  Oferta nr 2.  PPUH WOLIMEX Eugeniusz Wojak
  Limanowa ul. Tarnowska 33
  Na podstawie art. 24 pkt 2 ppkt 2 Ustawy Pzp wykonawca został wykluczony z postępowania /wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą / , a następnie na podstawie art. 89 pkt. 1 ppkt 5. Ustawy Pzp oferta została odrzucona / została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania /.
   
  Oferta nr 3.  RPM S.A.
  Lubliniec ul. Niegolewskich 7 - przyznana łączna punktacja - 71,98 pkt / 70,38 pkt + 1,6 pkt /
   
  Oferta nr 4.  Konsorcjum firm:
  BUSKOPOL S.A.
  Busko Zdrój ul. Kilińskiego 41
  AKWEDUKT Sp. z o.o.
  Kielce ul. Sandomierska 105
  Na podstawie art. 24 pkt 2 ppkt 2 Ustawy Pzp wykonawca został wykluczony z postępowania /wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą / , a następnie na podstawie art. 89 pkt. 1 ppkt 5. Ustawy Pzp oferta została odrzucona / została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania /.
   
  Oferta nr 5.  INSTALBUD Sp. z o.o.
  Rzeszów ul. Boya Żeleńskiego 6 a
  Oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ / w kosztorysie ofertowym w poz. 63 nie uwzględniono odpowiedzi na zapytania i do wyceny przyjęto rurę fi 200 a nie fi 225, nie ujęto podsypki i osypki piaskowej rur, udzielona przez wykonawcę odpowiedź że będzie wykorzystywał piasek z wykopów jest modyfikacją SIWZ /. Brak kosztorysu szczegółowego uniemożliwił zamawiającemu dalszą ocenę oferty pod kątem rażąco niskiej ceny.
   
  Oferta nr 6.  KAN-EKO Sp. z o.o.
  Ustroń ul. Katowicka 207
  Oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 4 Ustawy Pzp - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia / rażąco niska cena sposobu kalkulacji stawki roboczogodziny, brak przedstawienia dowodów na zastosowane materiały i sprzęt /. Ponadto wysokość Rg = 7,00 zł nie zapewnia minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę / Dz. U. 200 poz. 1679 z późniejszymi zmianami /
   
  Oferta nr 7.  Konsorcjum firm:
  AWT REKULTIVACE PL Sp. z o.o.
  Cieszyn Plac Wolności 3
  AWT REKULTIVACE A.S.
  Delficka 41/884 - przyznana łączna punktacja - 66,19 pkt / 64,19 pkt + 2,0 pkt /
   
  Oferta nr 8.  Konsorcjum firm:
  ZRIB Sp. z o.o.
  Międzybrodzie Bialskie ul. Szkolna 6
  Zakład Robót Inżynieryjno - Budowlanych ZRIB Zygmunt Seweryn
  Międzybrodzie Bialskie ul. Szkolna 6 - przyznana łączna punktacja - 87,74 pkt / 85,74 pkt + 2,0 pkt /
   
  Oferta nr 9.  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELTAR Sp. z o.o.
  Tarnów ul. Starodąbrowska 20 - przyznana łączna punktacja - 73,77 pkt / 71,77 pkt + 2,0 pkt /
   
  Oferta nr 10.  Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. Franciszek Bandura
  Pawłowice ul. Mickiewicza 75 - przyznana łączna punktacja - 91,83 pkt / 89,83 pkt + 2,0 pkt /
   
  Oferta nr 11.  Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o.
  Krynica Zdrój Mochnaczka Wyżna 118
  Na podstawie art. 24 pkt 2 ppkt 2 Ustawy Pzp wykonawca został wykluczony z postępowania /wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą / , a następnie na podstawie art. 89 pkt. 1 ppkt 5. Ustawy Pzp oferta została odrzucona / została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania /.
   
  Oferta nr 12.  Konsorcjum firm:
  PUPH SARMATA S.C. I. Harmata - Sarapata, R. Sarapata
  Klecza Górna Barwałd Średni 282
  Usługi budowlano - instalacyjne gospodarki wodno - ściekowej i melioracyjnej mgr inż. R. Sarapata
  Klecza Górna Barwałd Średni 282 - przyznana łączna punktacja - 100 pkt / 98,0 pkt + 2,0 pkt /
   
  Oferta nr 13.  SKAŃSKA S.A.
  Warszawa ul. Gen. Zajączka 9 - przyznana łączna punktacja - 71,44 pkt / 69,44 pkt + 2,0 pkt /
   
  Oferta nr 14.  Konsorcjum firm:
  HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.
  Mazańcowice 178
  INSTAL CYMOREK Sp. J.
  Skoczów Pierścień ul. Graniczna 22 - przyznana łączna punktacja - 90,48 pkt / 88,48 pkt + 2,0 pkt /
   
  Oferta nr 15.  Zakład robót inżynieryjnych WODPOL mgr inż. Janusz Włoch
  Żywiec ul. Ks. Pr. ST. Słonki 24
  Oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ / w poz. 20,21, 22 nie uwzględniono materiału i sprzętu, w poz. 36 nie uwzględniono odpowiedzi na zapytania - przyjęto do przewiertu rurę fi 200 zamiast fi 225 /. Ponadto wysokość Rg = 8,00 zł nie zapewnia minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę / Dz.U. 200 poz. 1679 z późn. zmianami /
   
  Oferta nr 16.  HYDROGOP Sp. z o.o.
  Katowice ul. Tartaczna 20 - przyznana łączna punktacja - 60,42 pkt / 58,42 pkt + 2,0 pkt /
   
  Oferta nr 17.  WODPOL Sp. z o.o.
  Żywiec ul. Ks. Pr. ST. Słonki 24
  Oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ / w poz. 20,21, 22 nie uwzględniono materiału i sprzętu, w poz. 36 nie uwzględniono odpowiedzi na zapytania - przyjęto do przewiertu rurę fi 200 zamiast fi 225 /.
   
  Oferta nr 18.  SIB S.C. Artur Błaszczyk, Paweł Swoboda
  Przyszowice ul. Polna 29 c - przyznana łączna punktacja - 98,26 pkt / 96,26 pkt + 2,0 pkt /
   
  Oferta nr 19.  PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
  Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a
  Na podstawie art. 24 pkt 2 ppkt 2 Ustawy Pzp wykonawca został wykluczony z postępowania /wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą/ , a następnie na podstawie art. 89 pkt. 1 ppkt 5. Ustawy Pzp oferta została odrzucona / została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania /.
   
  Oferta nr 20.  Konsorcjum firm:
  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GAMAR Sp. z o.o.
  Jastrzębie Zdrój ul. Rybnicka 19
  BUDEXIM Sp. z o.o.
  Rybnik ul. Brzezińska 8 a
  Na podstawie art. 24 pkt 2 ppkt 2 Ustawy Pzp wykonawca został wykluczony z postępowania /wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą, a następnie na podstawie art. 89 pkt. 1 ppkt 5. Ustawy Pzp oferta została odrzucona / została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania /.
   
  Oferta nr 21.  Konsorcjum firm:
  REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski
  Rybnik ul. Larysza 11
  REMONT-Ex Sp. z o.o.
  Rybnik ul. Larysza 11- przyznana łączna punktacja - 63,41 pkt / 61,41 pkt + 2,0 pkt /
   
  Oferta nr 22.  BUDROST Sp. z o.o.
  Stryszawa 1 a - przyznana łączna punktacja - 84,70 pkt / 82,70 pkt + 2,0 pkt /
   
  Oferta nr 23.  PPH OMNIX Sp. z o.o.
  Zabrze ul. Jana Styki 24 - przyznana łączna punktacja - 66,53 pkt / 64,53 pkt + 2,0 pkt /
   
  Oferta nr 24.  Konsorcjum firm:
  TRANS-WIERT Duda Sp. z o.o.
  Gołkowice ul. Borowicka 46 a
  PHU Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda
  Gołkowice ul. Borowicka 46 a - przyznana łączna punktacja - 80,47 pkt / 78,47 pkt + 2,0 pkt /
   
  Oferta nr 25.  Przedsiębiorstwo GRESAN Sp. z o.o., Sp. K.
  Ustroń ul. J. Kreta 5 a
  Oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ / w poz. 20,21, 22 nie uwzględniono materiału i sprzętu, w poz. 36 nie uwzględniono odpowiedzi na zapytania - przyjęto do przewiertu rurę fi 200 zamiast fi 225 /. Ponadto wysokość Rg = 7,00 zł nie zapewnia minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę / Dz. U. 200 poz. 1679 z późniejszymi zmianami /
   
  Oferta nr 26.  Usługi instalatorskie wod-kan, co i sprzętowo - budowlane Seweryn Całus
  Cieszyn ul. Chrobrego 5/11
  Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 4 Ustawy Pzp - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia / Złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia rażąco niskiej ceny zostały uznane przez zamawiającego za niewiarygodne w zakresie dowodów przedłożonych na potwierdzenie cen materiałów, sprzętu i Rg. Dodatkowo z kosztorysu ofertowego wynika że nie uwzględniono właściwej ilości podsypki piaskowej oraz zmieniono materiały w pozycji dot. wykonania podbudowy drogowej /. Wysokość Rg=6,63 zł nie zapewnia minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę / Dz. U. 200 poz. 1679 z późniejszymi zmianami /.
   
  Oferta nr 27.  INSTAD Sp. z o.o.
  Rybnik ul. Zapłocie 42 k
  Na podstawie art. 24 pkt 2 ppkt 2 Ustawy Pzp wykonawca został wykluczony z postępowania / firma która złożyła ofertę nie wniosła wadium w wymaganej wysokości /, a następnie na podstawie art. 89 pkt. 1 ppkt 5. Ustawy Pzp oferta została odrzucona / została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania /.
   

   

    DYREKTOR
  GZWiK Zebrzydowice
  inż. Zdzisław Wira

   GZWiK  (02.06.2016) -  GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Brzoskwiniowej, Botanicznej i Wiejskiej

  Dnia 02.06.2016 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Brzoskwiniowej, Botanicznej i Wiejskiej ".

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.06.2016 r. pod nr 66555 - 2016.
  Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=66555&rok=2016-06-02 - OGŁOSZENIE (PDF).

  Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

  Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

  • ogloszenie_03_2016_o_zamowieniu_BZP_20160331.pdf (POBIERZ)
    
  • SIWZ.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz wykonanych robot budowlanych.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik7_wzor umowy.pdf (POBIERZ)
    
  • podkatalog SIWZ_zalacznik8_Dokumentacja_Projektowa (POBIERZ spakowany podkatalog)
   • katalog dokumenty formalne
    • 1_Wyrys_miejscowy_plan.pdf
    • 2_Protokół_Narady_Koordynacyjnej.pdf
    • 3_Warunki_Techniczne.pdf
    • 4_Decyzja_Dróg_Gminnych_1.pdf
    • 5_Decyzja_Dróg_Gminnych_2.pdf
    • 6_Decyzja_Dróg_Powiatowych.pdf
    • 7_Uzg_projektu_GZWiK.pdf
    • 8_Uzg_GZWiK.pdf
    • 9_Uzg_Tauron_cd.pdf
    • 10_Uzg_Tauron.pdf
    • 11_Uzg_Gaz.pdf
    • 12_Uzg_Orange.pdf
    • 13_Opinia_Wojewódzki_Urząd_Ochrony_Zabytków.pdf
    • 14_Zgoda_Skarb_Państwa.pdf
    • 15_Lasy Państwowe.pdf
   • katalog Rys
   • Geologia.pdf
   • Informacja_BIOZ.pdf
   • Projekt, opis techniczny.pdf
     
   •  
  • SIWZ_zalacznik9_Przedmiar.pdf (POBIERZ )
  • SIWZ_zalacznik10_Specyfikacja Techniczna.pdf (POBIERZ )
    
  • podkatalog SIWZ_z1-6_DO_EDYCJI
   • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.doc (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.odt (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik3_oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.doc (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik3_oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.odt (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik4_wykaz wykonanych robot budowlanych.doc (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik4_wykaz wykonanych robot budowlanych.odt (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik5_wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.doc (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik5_wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.odt (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik6_oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.doc (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik6_oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.odt (POBIERZ)


   

   GZWiK  (30.05.2016) - OGŁOSZENIE


  O G Ł O S Z E N I E

  Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 01.06.2016r. / środa / w godz. 8 00 – 20 00 nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ulic Ludowa, Harcerska, Mała, Spokojna, Jabłoni, Pocztowa w Kaczycach. Utrudnienia spowodowane będą koniecznością wykonania prac na sieci wodociągowej.

  Za nieudogodnienia przepraszamy.

   GZWiK  (30.05.2016) - OGŁOSZENIE

  UCHWAŁA NR XVI/167/16
  Rady Gminy Zebrzydowice

  z dnia 24 maja 2016 r.

  w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446.) i art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 139), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

  § 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01 lipca 2016 rok do 30 czerwca 2017 rok opracowane przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2. Taryfy, o których mowa w § 1 mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji na terenie Gminy Zebrzydowice przez okres jednego roku.

  § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

  § 4. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłasza taryfy w miejscowej prasie i na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Zebrzydowice w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2016 roku.

  Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice
  Henryk Franek

  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/167/16
  Rady Gminy Zebrzydowice
  z dnia 24 maja 2016 r.


  Pobierz


   

   GZWiK  (27.05.2016) - OGŁOSZENIE


  O G Ł O S Z E N I E

  Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 30.05.2016r. / poniedziałek / w godz. 8 00 – 18 00 nastąpi przerwa

  w dostawie wody w rejonie ulic Stalmacha i Morcinka w Kaczycach. Utrudnienia spowodowane będą koniecznością wykonania prac na sieci wodociągowej.

  Za nieudogodnienia przepraszamy.

   GZWiK  (23.05.2016) - OGŁOSZENIE


  O G Ł O S Z E N I E

  Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 24.05.2016r. / wtorek / w godz. 8 00 – 18 00 nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ulicy Ogrodniczej w Kaczycach. Utrudnienia spowodowane będą koniecznością wykonania prac na sieci wodociągowej. Za nieudogodnienia przepraszamy.

   


  Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne powinien utrzymywać odbiorca usług

  Próba narzucenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu finansowej odpowiedzialności za utrzymanie wszystkich przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa.

  Zgodnie z art. 5 ust 2 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej ustawy), jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie. ►►► więcej

   


  Archiwum >>>[Rok 2007] >>>[Rok 2008] >>>[Rok 2009] >>>[Rok 2010]>>>[Rok 2011] >>>[Rok 2012] >>>[Rok 2013] [Rok 2014] [Rok 2015] [Rok 2016]
   

   
           

  strona zaprojektowana i wykonana przez: Przemysław Lose  crasher1977@o2.pl 
  Copyright © 2007 Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji. All rights reserved.
  Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji 
  Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie odpowiada

   odwiedziło nas:  internautów